ابن عباس و سُدی نقل نموده اند : وقتی كه آیة شریفه ( اِنَّك مَیّتُ وَ اِنَّهم مَیِّتوُن ) نازل شد ، رسول خدا ( ص ) فرمود : ای كاش تاریخ مرگم را می دانستم كه در چه زمانی مرگ من فرا می رسد !
در این هنگام سورة نصر نازل شد . از وقتی كه این سوره نازل شد ، حضرت همیشه بین تكبیره الاحرام و قرائت نماز ، سكوت می كرد ، تكبیر نماز می گفت و بلافاصله شروع به قرائت نمی كرد ؛ آنگاه این ذكر را می فرمود : « سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِه اَسْتَغْفِرُ الله وَ اَتوُبُ الَیهْ » .
ابن عباس و سُدی نقل نموده اند : وقتی كه آیة شریفه ( اِنَّك مَیّتُ وَ اِنَّهم مَیِّتوُن ) نازل شد ، رسول خدا ( ص ) فرمود : ای كاش تاریخ مرگم را می دانستم كه در چه زمانی مرگ من فرا می رسد !
در این هنگام سورة نصر نازل شد . از وقتی كه این سوره نازل شد ، حضرت همیشه بین تكبیره الاحرام و قرائت نماز ، سكوت می كرد ، تكبیر نماز می گفت و بلافاصله شروع به قرائت نمی كرد ؛ آنگاه این ذكر را می فرمود : « سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِه اَسْتَغْفِرُ الله وَ اَتوُبُ الَیهْ » .
در این باره از پیامبر اكرم ( ص ) سؤال شد ، حضرت فرمود : « أما اِنّ نَفسی نَعیت اِلیّ » ( آگاه باشید جان من و عمر من به پایان رسید . )
سپس گریة سختی كرد . به حضرت عرض شد : ای رسول خدا ( ص ) ! آیا از مرگ گریه می كنی ؟ در حالی كه خدای متعال گناه گذشته و آینده ای را بخشیده است ! پیامبر ( ص ) فرمود : « فَأیْنَ هَوْلُ الْمُطَّلِعْ وَ اَینَ ضَیقَهُ الْقَبْر وَ ظُلْمَه اللَّحَد وَ اَینَ الْقیامَهْ وَ الاَهْوالُ » ( كجاست وحشت قبر و كجاست تنگی قبر و تاریكی قبر و كجاست قیامت و وحشتهایش ) بعد از نزول سورة « نصر » رسول خدا ( ص ) یك سال بیشتر زندگی نكرد . (1)

(برگرفته از كتاب اشك ها پیامبر (ص) اثر اقای مهدی احدی )