امام رضا (ع) فرمود : كسی كه بعد از نماز صبح و مغرب ، قبل از آن كه از حالت نماز خارج شود ، بگوید : « ان الله و ملائكته یصلون علی النبی یا أیها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما . » 1 سپس بگوید : اللهم صل علی محمد و ذریته ، خداوند صد حاجت او را برآورده می كند كه هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت در آخرت است . 2


1 .سورة احزاب ، آیة 56 .
2 . سفینه البحار ، ج 2 ، ص 50 و نیز ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، ص 335 و مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 100 .