وزنه برداری


روزی رسول خدا ( صلى الله علیه و اله ) از جایی عبور می فرمودند ، دیدند گروهی از جوانان در آن جا اجتماع كرده و سنگی را كه به سنگ پهلوان معروف بود ، بلند می كنند و بدین وسیله می خواهند قوی ترین جوان را از بین خود انتخاب نمایند . رسول خدا ( صلى الله علیه و اله ) فرمود : آیا مایلید من برایتان قضاوت كنم ؟
جوانان با خوشحالی پاسخ دادند : البته و با كمال میل ، ای رسول خدا (صلى الله علیه و اله ) !
آن گاه آن حضرت می فرمود : قوی ترین و نیرومند ترین شما ، كسی است كه اگر راضی و خوش حال باشد ، این رضایتْ او را در گناه و یا كار باطلی وارد نسازد ، و هر گاه ناراحت و خشمگین شود ، این خشمْ او را از گفتن حرف حق خارج نكند ، و وقتی قدرت پیدا كرد ، كاری را كه حق نیست انجام ندهد . (1)
همان گونه كه ملاحظه می شود ، آن حضرت با وزنه برداری ، تمرینات ورزشی و انجام مسابقات ، مخالفت نفرموده ، بلكه با به عهده گرفتن قضاوت در آن مورد ، كار آنها را مورد تأیید ضمنی قرار دادند ، ولی در عین حالْ سعی كردند به ورزش آن ها جهت صحیح داده و آنان را در ضمن آراسته بودن به كمال جسمانی و ظاهری ، به كمالات معنوی و اخلاقی نیز بیارایند .


پی نوشت :
1 – میزان الحكمه ، حدیث 14733 .


(برگفته از كتاب پیامبر اعظم(صلى الله علیه و اله)و ورزش تالیف آقای حسین صبوری)