----------------------------------------

یك آزمون اساسی با سه پرسش اساسی


1. اگر عزیزی را گم كرده باشید، چه می‌كنید؟
آسوده و بی‌خیال می‌نشینید تا كم كم فراموشش كنید؟
یا برای یافتن او همه تلاش خود را به‌ كار می‌برید.
شب و روزتان را به جستجوی او می‌گذرانید...
تا آن كه او را بیابید یا نشانی از او پیدا كنید؟
كدام‌ یك؟
2. اگر كسی را دوست داشته باشید و بدانید كه او نیز به شما بسیار علاقه‌مند است، آن قدر كه از بیماری شما بیمار می‌شود و از خوشحالی شما خوشحال، چه می‌كنید؟
تنها به زبان این دوستی را ابراز می‌كنید؟
یا در عمل، محبت خود را به او نشان می‌دهید؟
پیوسته در پی جلب رضایت او هستید، به مناسبت‌های مختلف برای او هدیه می‌برید، لباسی را می‌پوشید كه او دوست دارد، از عطری استفاده می‌كنید كه او می‌پسندد و ...
كدام‌ یك؟
3. اگر بدانید، كه برای حل مشكلاتتان می‌توانید به كسی مراجعه كنید كه آماده كمك به شما می‌باشد و برای ارتباط با او گفتن یك سلام كافی است، چه می‌كنید؟


آیا از كنار این موضوع بی‌تفاوت گذر می‌كنید؟ یا تمام تلاش خود را برای استفاده از این فرصت به كار می‌برید؟
كدام یك؟
اكنون ما كه می‌گوییم

در انتظار امام زمانمان نشسته‌ایم،
او را به جان دوست داریم،
گره مشكلاتمان به دست او باز می‌شود،
چگونه‌ایم و چه می‌كنیم؟
هر صبح
با سلام بر او روزمان را شروع كرده و آمدنش را از خدا می‌خواهیم؟
برای سلامتی او صدقه می‌دهیم؟
و مهم تر آن كه
آن گونه كه او می پسندد زندگی كرده و عمرمان را سپری می‌كنیم؟
...
خوب است در این آزمون این سه پرسش ساده را از خود بپرسیم و به خودمان نمره دهیم.
از صفر تا بیست!


امام منتظران(عج)فرموده اند: ما در رعایت حال شما كوتاهی نمی‌كنیم و یاد شما را از خاطره نبرده‌ایم...


بیائید ما نیز یاد او را از خاطر نبریم و برای آمدنش دعا كنیم...

                                                                                            برگرفته از پایگاه تبیان