در روایت صحیح بسیار مهمّى از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) روایت شده كه فرمود :

* روزى امین وحى براى اداى وحى به نزد من آمد . هنوز آنچه را كه باید بر من بخواند تمامش را نخوانده بود كه ناگهان آوازى سخت و صدایى هولناك برآمد . وضع فرشته ى وحى تغییر كرد ، پرسیدم : این چه آوازى بود ؟ گفت : اى محمد ! خداى تعالى در دوزخ چاهى قرار داده ، سنگ سیاهى در آن انداختند ، اكنون پس از سیزده هزار سال آن سنگ به زمین آن چاه رسید . پرسیدم : آن چاه جایگاه چه كسانى است ؟ گفت : از آنِ بى نمازان و شرابخواران(۱) !!

رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود :

* هر كه نماز را ترك كند خداى تعالى او را به پانزده عقوبت مبتلا كند : شش عقوبت در دنیا و سه عقوبت نزدیك مرگ و سه در قبر و سه در قیامت ،

اما شش عقوبت در زمان حیات :

1. بى آبرو شود .

2. بركت از مالش برود .

3. عمر و ثروتش زیان نگردد .

4. خیراتش قبول حق نشود .

5. دعایش مستجاب نگردد .

6. دعاى شایستگان نصیب وى نشود .

اما سه بلایى كه نزدیك وفات به او مى رسد :

1. سكرات مرگ بر او شدید شود .

2. گرسنه از دنیا برود .

3. تشنگى از او رفع نشود .

اما سه عقوبتى كه در قبر به وى رسد :

1. با درد و غم قرین باشد .

2. در تاریكى محض بسر برد .

3. تا قیامت در عذاب باشد .

اما سه عقوبتى كه در قیامت به او رسد :

1. حساب بر وى دشوار شود .

2. خداوند دشمن وى گردد و به او نظر رحمت نیندازد و او را عذاب دردناك رسد .

3. از قبر همچون حیوان به قیامت وارد گردد و  سپس با ذلّت و خوارى رهسپار دوزخ شود(۲) .

---------------------------------------

۱ ـ اسرارالصلوة شیخ عبدالحسین تهرانى : ص 31 .

2 ـ اسرارالصلوة : ص 33 .