--------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم
هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول الله اوصت و هى تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنه حق و النار حق و ان الساعته آتیته لا ریب فیها و ان الله یبعث من فى القبور یا على انا فاطمه بنت محمد (صلی ا...علیه و آله ) زوجنى الله منك لا كون لك فى الدنیا و الاخره انت اولى بى من غیرى حنطنى و غسلنى و كفنى باللیل وصل ولدى السلام الى یوم القیامه
.

بنام خداوند بخشنده مهربان
این وصیت نامه دختر رسول خداست در حالى وصیت مى كند كه شهادت میدهد خدائى جز خداى یگانه نیست و محمد (صلی ا...علیه و آله) بنده و رسول اوست و بهشت حق است و آتش جهنم حق است و روز قیامت كه هیچ شكى در آن نیست فرا خواهد رسید و ذات الهى جمیع مردگان را از قبور برانگیزاند و زنده گرداند و همه را وارد محشر فرماید.
اى على من فاطمه دختر حضرت محمد هستم خدا مرا به ازدواج تو در آورد تا در دنیا و آخرت براى تو باشم و تو از دیگران بر من سزاوارترى . على جان حنوط و غسل و كفن كردن مرا در شب به انجام رسان و شب بر من نماز بگذار و شب مرا دفن كن و هیچ كس را اطلاع نده اینك با شما وداع میكنم و بر فرزندانم تا روز قیامت سلام و درود میفرستم .


 از بحار الانوار جلد 43 صفحه 214