امیر مؤ منان على علیه السلام فرمود: وقتى كه انسانها در آخرین روز از دنیا و نخستین روز از آخرت (یعنى لحظه مرگ ) قرار مى گیرند، مال و فرزندان و كارهاى او در برابرش مجسم مى گردند.

********
او به مالش متوجه مى شود و مى گوید: ((سوگند به خدا من به جمع آورى تو حریص بودم و سعى فراوان داشتم ، اكنون در نزد تو چه پاداشى دارم ؟)).
مال در پاسخ گوید: ((كفن خود را از من بگیر)).

------------------------------
او متوجه فرزندان مى شود و مى گوید: ((سوگند به خدا من شما را دوست داشتم ، و از شما حمایت مى نمودم ، اینكه در نزد شما چه مزدى دارم ؟)).
فرزندان گویند: تو را (با احترام ) برداشته و مى بریم در قبر (زیر خاك ) دفن مى كنیم .

---------------------------------
او به عمل خود متوجه شده و گوید: ((سوگند به خدا من نسبت به تو بى اعتنا بودم و تو برایم سنگین و سخت بودى ؟))

------------------------------
عمل در پاسخ گوید: من همنشین تو در قبر و هنگام حشر و نشر در قیامت هستم تا من و تو را در معرض عدل الهى قرار دهند و خداوند قضاوت فرماید.