حضرت على -علیه السلام -كتابى به نام «مصحف فاطمه» نوشته است. این كتاب به خط حضرت على(ع) است و محتواى آن القائات غیبى است كه توسط جبرئیل بر دل حضرت زهرا(س) نازل گشته است. آنچه در این كتاب است علوم غیبى است و جز افرادى همانند آن حضرت، قدرت دریافت و تحمل آن را ندارند. در روایاتى كه از امامان معصوم(ع) رسیده به «مصحف فاطمه» اشاره شده است: حماد بن عثمان مى‏گوید از حضرت امام صادق(ع) شنیدم مى‏فرمود: زنادقه در سال 128 ه ق ظاهر مى‏شوند و این را از مصحف فاطمه به دست آوردم. گفتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت: وقتى پیامبر اسلام وفات یافت، حضرت فاطمه(س) بسیار غمگین گردید. خداوند براى آرامش دل او فرشته‏اى را بر او نازل كرد. این فرشته آن حضرت را آرامش مى‏بخشید و با او سخن مى‏گفت. فاطمه زهرا(ع) به امیرالمؤمنین(ع) این حادثه را گفت. حضرت على(ع) به حضرت زهرا(ع) گفت: هرگاه فرشته را احساس كردى به من بگو. فاطمه زهرا(س) هم چنین كرد. پس از آن على(ع) آنچه را كه فرشته مى‏گفت، مى‏نوشت و به این ترتیب كتابى جمع‏آورى كرد. سپس امام صادق(ع) فرمود: بدان كه در مصحف فاطمه، حلال و حرام نیامده بلكه علوم آینده آمده است»، در حدیث دیگرى نام فرشته را جبرئیل ذكر كرده است،مصحف حضرت فاطمه(س) به صورت موروثى به امامان معصوم(ع) منتقل مى‏شده و الان در نزد امام زمان(عج) مى‏باشد.

al-shia.com