مرحوم آیة العظمى سید محمد كوهكمرى ، معروف به آیة اللّه حجّت از مراجع تقلید بود كه در سوم جمادى الاول سال 1372 قمرى در قم از دنیا رفت و قبرش در حجره اى واقع در غرب مسجد مدرسه حجتیه است و این مدرسه عظیم از آثار اوست .
آیة اللّه حجّت در اخلاص و تواضع و ساده زیستى ، كم نظیر بود.
روزى كه در آستانه احتضار قرار گرفت ، به حاضران گفت :
((
براى من مقدارى تربت سیدالشهدا بیاورید)).
مقدارى تربت حاضر كردند و با آب قاطى نمودند و لیوان را به ایشان دادند.
آیة اللّه حجّت آن لیوان را به دست گرفت و نزدیك لب آورد و گفت :
((آخرُ زادى من الدنیا تربة الحسین علیه السلام :
آخرین توشه من از دنیا تربت حسین علیه السلام است
))
.
آنگاه آب را نوشید و سپس شهادتین را بر زبان جارى كرد و در حالى كه رو به قبله بود، در همان حال به جوار رحمت حق پیوست